firma2
Informacja publiczna dot. zakładu o zwiększonym ryzyku

OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

DRAMERS Spółka Akcyjna
Olszynowa 38, Rabowice
62-020 Swarzędz
NIP 781-10-12-408
tel. + 48 61 624 55 00
fax. + 48 61 623 18 32
e-mail: info@dramers.com.pl
strona internetowa: www.dramers.com.pl

POTWIERDZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dramers S.A. z siedzibą w Rabowicach, ul. Olszynowa 38, Swarzędz, został zgłoszony jako Zakład zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

Zakład został zgłoszony do WIOSIU oraz KM PSP Poznań do w/w organów państwowych i jest stale monitorowany poprzez Program Zapobiegania Awariom Przemysłowym.

 OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

 Spółka prowadzi działalność w zakresie:

  1. produkcji wyrobów kosmetycznych
  2. produkcji wyrobów chemii gospodarczej
  3. handlu detalicznego i hurtowego artykułami kosmetycznymi, chemii gospodarczej, materiałami higienicznymi, itp.

 Produkcja odbywa się na trzech głównych wydziałach produkcyjnych:

  1. na wydziale aerozoli produkowane są dezodoranty, antyperspiranty, lakiery
    i pianki do włosów, pianki i żele do golenia, odświeżacze powietrza, mini spray’e, politury do mebli, itp.;
  2. na wydziale konfekcji produkowane są wody toaletowe, perfumowane, deo perfumy, wody po goleniu, zmywacze do paznokci, zestawy kosmetyczne, żele antybakteryjne, żele pod prysznic, mydła w płynie, płyny do mycia podłóg, płyny do mycia szyb, płyny do mycia mebli, płyny do mycia naczyń, płyny do płukania tkanin itp.;
  3. na wydziale kostki WC produkowane są kostki toaletowe.

Firma Dramers S.A. powstała w 1992 roku. Od początku działalności jest uznanym w kraju i za granicą producentem kosmetyków i chemii gospodarczej, dzięki dostarczaniu produktów najwyższej jakości. Z każdym rokiem firma poszerza grono klientów i swoje rynki zbytu. Skuteczność produktów firmy Dramers S.A. jest doceniona zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Obecnie firma eksportuje do blisko 50 krajów świata. Dramers wytwarza również produkty na zlecenie klientów, sygnowane ich markami. Wśród firm, które korzystają z wyrobów spółki, znajdują się zarówno międzynarodowe koncerny jak i największe sieci handlowe z całego świata.

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Aktualnie w procesach technologicznych Zakład wykorzystuje substancje podlegające kwalifikacji w zakresie ryzyka awarii przemysłowej, które wyszczególniono w załączonym zestawieniu.

Zał. 1. Charakterystyka składowania substancji niebezpiecznych (pobierz)

INFORMACJE DOTYCZĄCE OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Na terenie Zakładu podczas wystąpienia jakiejkolwiek awarii przemysłowej lub innego miejscowego Zagrożenia mogącego wystąpić wprowadza się procedury bezpieczeństwa ewakuacji Zakładu. Na teren Firmy zadysponowane są odpowiednie siły i środki z KM PSP Poznań wraz z plutonem ratownictwa Chemicznego działającego na terenie miasta Poznań. Pracownik Firmy Dramers będzie informował pobliskich mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu i ewentualnych skutkach oraz o sytuacji na terenie Dramers.