Wybierz swój język

 

OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

DRAMERS Spółka Akcyjna
Olszynowa 38, Rabowice
62-020 Swarzędz
NIP 781-10-12-408
tel. + 48 61 624 55 00
fax. + 48 61 623 18 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.dramers.com.pl

POTWIERDZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dramers S.A. z siedzibą w Rabowicach, ul. Olszynowa 38, Swarzędz, został zgłoszony jako Zakład zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

Zakład został zgłoszony do WIOSIU oraz KM PSP Poznań do w/w organów państwowych i jest stale monitorowany poprzez Program Zapobiegania Awariom Przemysłowym.

 OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

 Spółka prowadzi działalność w zakresie:

 1. produkcji wyrobów kosmetycznych
 2. produkcji wyrobów chemii gospodarczej
 3. handlu detalicznego i hurtowego artykułami kosmetycznymi, chemii gospodarczej, materiałami higienicznymi, itp.

 Produkcja odbywa się na trzech głównych wydziałach produkcyjnych:

 1. na wydziale aerozoli produkowane są dezodoranty, antyperspiranty, lakiery
  i pianki do włosów, pianki i żele do golenia, odświeżacze powietrza, mini spray’e, politury do mebli, itp.;
 2. na wydziale konfekcji produkowane są wody toaletowe, perfumowane, deo perfumy, wody po goleniu, zmywacze do paznokci, zestawy kosmetyczne, żele antybakteryjne, żele pod prysznic, mydła w płynie, płyny do mycia podłóg, płyny do mycia szyb, płyny do mycia mebli, płyny do mycia naczyń, płyny do płukania tkanin itp.;
 3. na wydziale kostki WC produkowane są kostki toaletowe.

Firma Dramers S.A. powstała w 1992 roku. Od początku działalności jest uznanym w kraju i za granicą producentem kosmetyków i chemii gospodarczej, dzięki dostarczaniu produktów najwyższej jakości. Z każdym rokiem firma poszerza grono klientów i swoje rynki zbytu. Skuteczność produktów firmy Dramers S.A. jest doceniona zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Obecnie firma eksportuje do blisko 50 krajów świata. Dramers wytwarza również produkty na zlecenie klientów, sygnowane ich markami. Wśród firm, które korzystają z wyrobów spółki, znajdują się zarówno międzynarodowe koncerny jak i największe sieci handlowe z całego świata.

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Aktualnie w procesach technologicznych Zakład wykorzystuje substancje podlegające kwalifikacji w zakresie ryzyka awarii przemysłowej, które wyszczególniono w załączonym zestawieniu.

Zał. 1. Charakterystyka składowania substancji niebezpiecznych (pobierz)

INFORMACJE DOTYCZĄCE OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Na terenie Zakładu podczas wystąpienia jakiejkolwiek awarii przemysłowej lub innego miejscowego Zagrożenia mogącego wystąpić wprowadza się procedury bezpieczeństwa ewakuacji Zakładu. Na teren Firmy zadysponowane są odpowiednie siły i środki z KM PSP Poznań wraz z plutonem ratownictwa Chemicznego działającego na terenie miasta Poznań. Pracownik Firmy Dramers będzie informował pobliskich mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu i ewentualnych skutkach oraz o sytuacji na terenie Dramers.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii: 

 1. Sposoby ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

 W przypadku pożaru, wycieku lub innego zagrożenia mogącego wystąpić na terenie Zakładu Dramers S.A. mieszczącego się w Rabowicach ul. Olszynowa 38, uruchamiana jest syrena alarmowa – dźwięk ciągły, czas trwania 4 minuty. Do uruchomienia syreny upoważniony jest każdy pracownik – który bezpośrednio zastał lub jest świadkiem zdarzenia niebezpiecznego dla życia i zdrowia – za pośrednictwem ROP ręcznego ostrzegacza pożarowego – który uruchamia Sygnał akustyczny Systemu Alarmowego Zakładu, (musi powiadomić o zaistniałym zdarzeniu niebezpiecznym, przełożonego oraz dyrektorów Operacyjnego i Logistyki w celu wdrożenia procedur bezpieczeństwa i Obrony Zakładu. Do sprawnego powiadamiania wszystkich Dyrektorów, kierowników i wydziały firmy został wcielony w życie specjalny telefon alarmowy znajdujący się na portierni). Wraz z załączeniem się syreny alarmowej i ustaleniu zdarzenia, powiadamiana jest Jednostka Ochrony Pożarowej oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Swarzędzu. Ewentualną decyzję o ewakuacji mieszkańców podejmuję Kierujący działaniami Ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej, informując jednocześnie Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom – Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli zajdzie taka potrzeba informację dla społeczeństwa podane zostaną w komunikatach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. (zgodnie z kompetencjami dopuszcza się również podanie informacji za pośrednictwem ośrodków przekazu medialnego).

 1. Sposób postępowania ludności zamieszkałej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Dramers S.A. w przypadku wystąpienia poważnej awarii

 W przypadku wystąpienia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Zakładu mieszczącego się w Rabowicach ul. Olszynowa 38 oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną zamieszkującą tereny wokół Zakładu a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą (jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz policją). Mieszkańcy będą powiadamiani za pomocą Gminnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności (uruchamiany na wniosek GCZK) lub przedstawiciela organów władzy Policji, Straży Miejskiej lub Państwowej Straży Pożarnej.

Po usłyszeniu sygnału lub informacji o zaistniałym zagrożeniu należy:

 1. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia,
 2. Włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwości stacji lokalnej,
 3. Wysłuchać uważnie nadawanych komunikatów,
 4. Postępować zgodnie z poleceniami nadawanymi w mediach,

 

Wychodząc z domu pamiętać należy o zabraniu:

 • Dokumentów,
 • Telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 • Leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających codziennego stosowania np. cukrzyca, choroba niedokrwienia serca lub inne,
 • Przyborów toaletowych,
 • Ważnych dokumentów rodzinnych tj. polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.
 • Kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.,
 • Wychodząc z domu pamiętać o wyłączeniu dopływu wszelkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda),
 • Wychodząc z domu pamiętać o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu,
 • Udać się w rejon zbiórki ewakuacyjnej, który został podany w treści komunikatu lub przekazanej informacji przez kierującego działaniami ratowniczymi,

 

W przypadku intensywnego zadymienia należy:

 1. Unikać kontaktu z produktami rozkładu termicznego,
 2. Nie utrudniać dojazdu ekipom ratowniczym do Zakładu,
 3. Nie wchodzić w obszar wysokiego zadymienia,
 4. Zamknąć i uszczelnić okna oraz otwory, którymi dym mógłby wniknąć do mieszkań i pomieszczeń,
 5. Zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
 6. Stosować się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe,
Zapisz
Ustawienia plików cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuję wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Funkcjonalny
Joomla! Engagebox
Zaakceptuj
Odrzuć
Marketing
Zestaw technik, których celem jest strategia handlowa, a w szczególności badanie rynku.
Adforma
Zaakceptuj
Odrzuć