Odpowiedzialność społeczna
Promujemy ochronę środowiska. Segregujemy odpady i eliminujemy marnotrastwo. Korzystamy z zielonej energii i efektywnie zarządzamy surowcami.

W swojej codziennej pracy realizujemy zadania w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest działalność z najwyższą troską o środowisko naturalne i recykling materiałów. W każdym obszarze wdrażamy filozofię „zero waste” i zachęcamy wszystkich pracowników do realizowania tej misji nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym.

Wyróżnienia